Det går an å tjene penger i en pandemi og en økonomisk krise

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 24 januar 2021.

En viktig video som forklarer hvordan man kan gjøre den fundamentale analysen av et selskap.

Selskapet som analyseres er her ikke det viktige, men analysen som starter 7 minutter ute i sendingen er vårt fokus.

På facebook gruppen og min YouTube konto kan du lese om hvordan jeg i løpet av 2020 mer enn doblet min diversifiserte portefølje på Nordea. Der begynte jeg å investere i begynnelsen av januar 2020. Deretter opprettet jeg en vekstportefølje på Nordnet og senere en portefølje i SaxoBank der jeg også tok gevinst slik at egenkapitalen har økt for alle tre porteføljer.

Hadde jeg avsluttet alle tre porteføljer 31 desember 2020, så ville den samlede porteføljen nesten blitt doblet på grunn av Nordea porteføljen (og ikke minst investeringen i Saga Tankers som i 2020 ble omdannet til Saga Pure). Nordeaporteføljen er så diversifisert at den noen ganger svinger mindre enn Oslo Børs indeksen (OBX), ikke minst på grunn av investeringer i flere sparebanker som gir bra utbytte, (mye bedre rente enn på konto i banken). Sparebankene hadde også en fin kursstigning i løpet av 2020. Kursen betyr noe for hvilken direkteavkastning du får. Betaler banken ut 5 % utbytte når kursen står i 200, får du 10 % utbytte om du investerte da kursen stod i 100. Ellers betyr kursen ikke noe før du selger aksjen.

God fundamental aksjeanalyse.

E en advarsel, multikolinearitet og psykofantisme.

I disse videoene begynner vi med å advare om multikolinearitet, ulike indikatorer som sier det samme. Noen indikatorer bekrefter det du trodde på. Du får altså en bekreftelse på din apriori oppfatning. Dette kan lede veldig galt avsted spesielt for sta personer. Psykofantanse er nesten enda verre. Når du selv gir råd som ingen har bedt om, må du være varsom med å presse egne oppfatninger på andre. Prøv og være 100 % ærlig og si når det er din egen oppfatning. Treffer du en psykofant for eksempel på et forum, et seminar eller andre steder, særlig en selvstudert røver (der florerer av dem i finans), kan han og du ende i grøfta. Du løper ikke orientering ved å løpe etter andre. Du må stole på deg selv og gjøre egne analyser. Derfor advarer de første videoene mot multikolinearitet og psykofantisme.

Noen videoer om teknisk analyse.

Fundamnetal analyse av selskapet man vil investere i er viktigst, men det tekniske bildet kan komplementere den fundamentale analysen og gi bedre inngang og utgang av en aksje. Som vist i notatet "Markedets musikk" tilgjengelig ovenfor, kan også teknisk analye være en ledende indikator, jfr tilfellet Enron. Før du begynner å studere de enekelte videoene får du en god overiskt over de vanligsete japanske candle sticks mønstrene her.

 

 

 

 

Ikke glem den andre dimensjonen | Volum.

 

 

 

 

MultiFinansIT omdannes til et hybrid holding selskap ved emisjon våren 2023.

Les mer om prospekt og tegn deg for emisjonsnotat som er under utarbeidelse.